Smelen (MFA)

OBS Dick Bruna is al jaren een vertrouwd gezicht in Veldhoven. In de loop van de jaren groter gegroeid omdat steeds meer ouders/verzorgers het vertrouwen in de school uitspraken en hun kinderen aanmelden. Uiteindelijk leidde dit tot meerdere locaties Dick Bruna, waarvan de MFA de grootste is. Een locatie met meerdere partners in één gebouw, die ondanks het grotere aantal groepen voor de leerlingen en hun ouders/verzorgers veilig en vertrouwd blijft aanvoelen. De betrokkenheid van de leerkrachten bij de leerlingen, hun ouders en elkaar versterkt dit gevoel. 

Roek

Op deze locatie is de Dick Bruna ooit gestart. Toen de school groeide werd er samen met andere partners nieuwbouw gerealiseerd in MFA Noord. De Roek bleef bestaan als een kleinschalige locatie waarbinnen alle leerjaren vertegenwoordigd zijn. Dit kleinschalige kan voor sommige kinderen oprecht van toegevoegde waarde zijn en beter werken. Zij voelen zich prettiger binnen een omgeving waarin ze de meeste andere kinderen van de school kennen. Dit geldt overigens ook voor leerkrachten. De leerkrachten op deze locatie of locatie ’t Heike hebben dezelfde voorkeur voor een kleinschaligere omgeving.

't Heike

Locatie ’t Heike maakt al langer deel uit van OBS Dick Bruna maar is sinds schooljaar 2020-2021 onze bovenbouwlocatie. We hebben er als school bewust voor gekozen om hier enkel groepen 7 en 8 te plaatsen. Voor deze groepen organiseren we een mooi en passend programma, dat de leerlingen goed voorbereidt op de overstap naar het Voorgezet Onderwijs. Vanzelfsprekend met een korte lijn richting de bovenbouwgroepen op locatie de Roek. Er wordt een aanbod gerealiseerd rondom het ‘leren leren’ en het ‘leren plannen’. Toekomstgericht zullen we hier samen met het Sondervic College een doorgaande lijn rekenen en taal gaan organiseren. De eerste contacten hiervoor zijn gelegd én zijn kansrijk.

Zilverackers

Deze locatie is onze nieuwste locatie en wordt ingericht ter verbreding van het onderwijsaanbod van OBS Dick Bruna. Voor kinderen en ouders/verzorgers die hier bewust voor kiezen, bieden we op de Zilverackers een meer gepersonaliseerde ondersteuning van de leerlingen. Bovendien groeien we op deze locatie richting flexibilisering van onderwijs- en vakantietijden waarbij we samen met ouders/verzorgers een programma voor hun kind inrichten. We werken vanuit leerlijnen met daaraan gekoppelde doelen. Eigenaarschap is een groot goed en de natuurlijke nieuwsgierigheid en onderzoekende houding van leerlingen wordt gevoed. 

Schoolinformatie Zilverackers