"Ouders/verzorgers worden betrokken bij de ontwikkeling van hun kind"

Lees onze visie

Ouders als partner

Op OBS Dick Bruna vinden wij ouders/verzorgers heel belangrijk. Naast het feit dat het natuurlijk heel fijn is wanneer ouders betrokken zijn bij activiteiten die de school organiseert en/of binnen de MR meedenken, hebben wij ouders vooral hard nodig als partner in de ondersteuning van de leerlingen. Wij zien ouders als expert waar het gaat om het kennen van hun kind. De informatie die zij met ons delen is heel belangrijk om de leerlingen een passend aanbod te kunnen bieden. Wanneer dat nodig is moeten school en ouders elkaar kunnen vinden.

De vaste momenten waarop wij ouders spreken zijn: 

  • tijdens het kennismakingsgesprek in oktober 
  • in februari/maart tijdens 10-minuten gesprekken 
  • in juni/juli tijdens 10-minuten gesprekken 

 

MR

Zoals iedere school heeft ook OBS Dick Bruna een medezeggenschapsraad (MR). Deze MR behartigt de belangen van zowel leerlingen, ouders als teamleden. Onze MR bestaat uit vijf ouders en vijf teamleden. Dit schooljaar worden de ouders vertegenwoordigd door Oxana van Kessel, Sergo van Lieshout, Loes Smolders, Rianne van der Werf en Marco Zegers. Namens het team nemen Willem Deenen, Suzan van Luijk-Jansen, Boy Vervoort, Anneke de Voor en Marloes Waterschoot deel aan de MR. Beide geledingen hebben instemming- en/of adviesbevoegdheden.

De MR vergadert ongeveer 8 keer per jaar. U kunt de MR bereiken door de leden aan te spreken op het schoolplein of via het volgende e-mailadres: mr@obsdickbruna.nl

OR

Op OBS Dick Bruna is een heel betrokken ouderraad (OR) actief. Deze ouderraad is een officiële vereniging met een inschrijving bij de Kamer van Koophandel. De ouders van de OR zorgen ervoor dat alle activiteiten, zoals Sinterklaas, Kerst en Pasen op school steeds weer heel fijn geregeld worden voor de leerlingen. 

De raad vergadert zo’n 7 of 8 keer per jaar. U kunt de ouderraad bereiken via het volgende e-mailadres: orobsdickbruna@rbobdekempen.nl

Mvg,

Sabrina Dierkse, voorzitter
Sanne Verhoeven, penningmeester
Monique Burgersdijk-Nouwens, secretaris