"Wij zijn en blijven - een school - in beweging"

Lees onze visie

Visie

In oktober 2020 heeft het team van OBS Dick Bruna gezamenlijk gewerkt aan het herijken van onze visie. Het resultaat is een door het voltallige team gedragen toekomstperspectief met bijbehorende ambitie uitspraken. Aan deze ambitie uitspraken zijn meetbare doelen gekoppeld. Deze meetbare doelen bereiken wij door doelgericht activiteiten uit te zetten. 
Per ambitie uitspraak hebben wij ook geformuleerd wat onze leerlingen hiervan zullen merken, wat voor ouders/verzorgers zichtbaar zal worden en ook wat in het kader hiervan de belofte van onze leerkrachten/medewerkers is.

Onze ambitie uitspraken richten zich op de volgende gebieden: 

  • De leerling
  • Het zicht op ontwikkeling en het leerkrachthandelen
  • De leeromgeving
  • De ouders en de omgeving
  • Gedrag en attitude
  • De lerende organisatie

Perspectieven

Hoger perspectief
Op OBS Dick Bruna organiseren medewerkers vanuit zorgvuldige analyse een uitdagende, betekenisvolle en veilige leeromgeving, een passend aanbod voor de leerling. Hierbij wordt recht gedaan aan de brede ondersteuningsbehoefte van de leerling en worden ouders/verzorgers betrokken.

Gewaagd perspectief
Op OBS Dick Bruna zijn leerlingen mede-eigenaar van het eigen leerproces en worden hun persoonlijke talenten aangesproken en ingezet, om vanuit een onderzoekende houding hun eigen ontwikkeling – samen met de leerkracht als coach – verder te versterken. Ouders/verzorgers zijn binnen dit proces een belangrijke partner.