School

Openbare basisschool Dick Bruna is een grote school van ruim 800 leerlingen. De school kent 4 locaties: de Roek, MFA, 't Heike en de Zilverackers. 
Dick Bruna is de enige school voor openbaar onderwijs in Veldhoven. Naast wijkschool voor de wijken de Kelen en Heikant, bieden wij ook aan de kinderen uit andere wijken de gelegenheid om openbaar onderwijs te volgen. Openbaar betekent dat het onderwijs niet gebonden is aan een specifieke geloofsovertuiging of levensbeschouwing. Centraal staat dat leerkrachten, leerlingen en ouders respectvol en tolerant met elkaar omgaan. Een openbare school is toegankelijk voor alle leerlingen.