MR

Aan de school is een medezeggenschapsraad (MR) verbonden. De MR houdt zich bezig met het beleid en de organisatie van de school. De taken, rechten en bevoegdheden van de raad zijn vastgelegd in de Wet MedezeggenSchap (WMS) en het reglement van de MR. De MR kan aan het bestuur van de school voorstellen doen met betrekking tot alle zaken die de school aangaan. De MR komt enkele keren per jaar bij elkaar voor vergadering. 

De medezeggenschapsraad van OBS Dick Bruna bestaat uit tien personen: vijf vertegenwoordigers van het onderwijzend personeel en vijf gekozen vertegenwoordigers van de ouders.

Personeelsgeleding:
Boy Vervoort
Linda van de Wiel 
Marloes Waterschoot
Suzan van Luijk 
Willem Deenen

Oudergeleding
Oxana van Kessel